Перейти к содержимому
Главная страница » Лібраріум » Кафедра ВПВПС » тест по Инженерной графике

тест по Инженерной графике

ГОСТ 2.302-68 не допускає масштаб …

1:03

До складних розрізів відносяться…

ступінчастий

Перетин на кресленні може бути виконано…

Профільним

Центральним проекціюванням називається проекціювання , при якому

проектуючі промені виходять з однієї точки

На кресленні нівидимий контур деталі зображується…

пунктирною лінією

Де правильно позначені площини проекцій?

Зображення окремого обмеженого місця виробу на кресленні називається…

місцевим видом

Як позначають не симетричний накладений розтин?

розімкнути лінією і стрілками

Номер шрифту є…

висотою прописної літери

Перетин на кресленні може бути виконано…

профільним

За основне проектування прийнято брати

Прямокутне

Скільки видів , і яким чином допускається розташовувати зображення деталі на складальному
Необхідна і найменшу кількість зображень з суміщенням видів і розрізів проекційного звязку

У яких випадках на кресленні рекомендують сполучати половину виду і половину відповідного

Ліва частина деталі симетрична правій частині

Назвіть основні площини проекцій :

фронтальна , горизонтальна , профільна

Якщо з віссю симетрії збігається лінія контуру , то з’єднання частин виду і розрізу виконують

суцільною тонкою хвилястою лінією

На ескізі допускаються наступні спрощення :

опускання вмятин , подряпин , нерівностей стінок

Чи потрібно показувати на половині виду внутрішній обрис предмета?

Ні

На фронтальній площині зображується…

вид головний

На кресленні всі проекції виконуються

в проекційному звязку

Розріз , виконаний по площині симетрії деталі…

Не позначається на кресленні

Інструменти, призначені для роботи з тушшю:

рейсфедер

Штрих пунктирна тонка лінія призначена для викреслювання ліній

осьових ліній

Для виконання технічного малюнку використовується :

аксонометричні проекції

Головним видом прийнято вважати:

вид спереду

Від чого залежить число зображень деталі?

Число зображень має бути найменшим, достатнім

Де розташовують місцевий вид?

На вільному полі креслення

Вид – це …

Зображення одного його боку

Прямокутна ізометрична проекція виконана в осях , розташованих під кутами один

120 , 120 , 120 градусів

Аксонометричні проекції відносяться до наглядних зображень?

Да

До преривчастих ліній відносяться …

штрихова

Зображення окремого обмеженого місця поверхні предмета називається …..

Місцевим видом

Чому дорівнює розхил циркуля при розподілі кола на 6 рівних частин?

Радіусу

Що значить узгодити розміри?

Це розміри сполучених поверхонь

Під яким кутом наносять штрихування на розтин?

45?

Щоб показати на суцільній деталі невеликий отвір застосовують …

Місцевий розріз

Відзначте , що є спрощенням , коли на складальному кресленні не показують :

фаски і скруглення малих радіусів

Відзначте , що правильно вказано під час читанням складального креслення ?

Зясувати форму , призначення і взаємодію деталей виробу

Якщо розріз у пропорційному зв’язку, як його позначають?

не позначається

Вид збоку виконується на кресленні:

з правого боку від виду спереду

На ескізі проставляються :

необхідні розміри для виготовлення деталі

Процес уявне розчленування предмета на геометричні тіла:

поділ деталі на частини

Розріз – це ….

Зображення предмета , пересіченого площиною

Назвіть елементи, обов’язкові при будь-якому спряженні?

Точка сполучення, центр сполучення, радіус сполучення

Рамку основного напису на кресленні виконують

основною товстою лінією

Основною відміною технічного малюнку від аксонометричних проекцій є :
спосіб зображення

Якою має бути товщина основної суцільної лінії?

від 0,5 до 1,4 мм

Ескіз – це …

креслення деталі , виконаний від руки і дозволяє виготовити деталь

Якою лінією на кресленні розділяють частину вигляду і частина розрізу?

Суцільна хвиляста

Перерізана фігура , що входить в розріз штрихується…
тільки там , де суцільні частини деталі потрапили в січну площину

Розріз по площині симетрії

не позначається

Буквою R на кресленні позначається

відстань від центру кола до точки на ній

Чи всі деталі на складальних кресленнях підлягають деталюванню?

Усі, крім стандартизованих

Літери і цифри креслярського шрифту виконують з нахилом градусів до лінії рядка

75

У якому випадки правильно розташування осей, у фронтальній диметрії?

Який формат прийнятий за одиницю виміру інших форматів?

А0

До складних розрізів відносяться

ступінчастий , ламаний

Масштаб – це відстань між двома точками на площині

Ні

Фронтальний , профільний , горизонтальний розріз зазвичай розташовують

в проекційному звязку з видом

Деталювання…

процес складання робочих креслень деталей за складальними кресленнями

На одному кресленні може бути

Декілька розрізів

Для чого потрібен аналіз графічного складу зображень?

Полегшити виконання креслення

Для більшого відображення об’ємності предмета на технічних малюнках наносять

Штриховка

Що креслять суцільною товстою основною лінією?

видимий контур деталі

Проекція – це ….

Побудова проекцій предмета

Якщо вигляд і розріз симетричні , то на кресленні рекомендується з’єднати половину

по осьовій лінії

Як виділяється на фігурі перетин, що входять в розріз?

Штрихується

Перетин – це .. .

Зображення фігури в січній площині

Ескіз дозволяє здійснити :

виготовлення деталі

Які види перетину ви знаєте?

Винесене і накладене

У якому випадки правильно виконана ізометрія квадрата?

Якою лінією обмежують місцевий розріз?

Суцільною хвилястою

Уявне розчленування предмета на складові його геометричні тіла називають …

Аналізом геометричної форми

Технологія виконання технічного рисунка :

виконання від руки основних контурів деталі з урахуванням пропорцій деталі за допомогою штрихування або накладення тіней обємного зображення

Де правильно виконано спряження?

Які розміри наносять на кресленнях деталей при деталюванні?

Усі розміри

Слово аксонометрія в перекладі з грецького означає …..

Вимірювання по осях

Розріз призначений для…

виявлення внутрішнього устрою предмета

Товщина суцільною основної лінії

0,6 … 1,5 мм

Який спосіб проектування використовується при побудові креслення?

Прямокутне

Проекцією точки на площині називається

відображення точки простору на площині

Назвіть способи проеціювання?

Паралельне, центральне

На половині виду штрихові лінії , що зображують контур внутрішнього обрису

Не викреслюються

Лінія основна суцільна призначена для викреслювання ліній

видимого контуру

Ширина малих літер, рівна 3/7 застосовується для накреслення літери…

Ж

Невидимий контур на видах зображують за допомогою ….

Штриховой лінією

Прямокутне проектування – це один з різновидів

паралельного проектування

Проекція прямої – це

пряма, проведена через точку простору

Як виконують штрихування в розрізі для двох суміжних деталей ?

Тонкими неосновними лініями , на першому деталі лінії штрихування повинні кутом 45 градусів , на другій деталі – 345 градусів щодо однієї лінії відліку напису креслення . На першій і другій деталі лінії штрихування мають однаковий тривають за кордону деталі

Види на кресленні розташовуються:

в проекційному звязку

При виконанні зображень, що містять з’єднання виду і розрізу , то розріз

праворуч від осі симетрії

Де на аркуші формату прийнято розміщувати основний напис?

у правому нижньому кутку

Для виконання технічного рисунку вибирають осі аксонометричних проекцій . Чому

звичне обємне зображення

На лініях – виносках . ..

На лініях виносах . Першими йдуть номери позицій нестандартних деталей стандартних

Щодо товщини якій лінії задаються товщини всіх інших ліній креслення?

основною суцільною

Місцевий розріз виконують для

виявлення пристрою деталі лише в окремому вузько обмеженому місці

Креслярський шрифт буває …

основний з нахилом 75 градусів

Яке призначення складального креслення ?

Необхідний як документ , що несе інформацію про будову та принцип взаємодії одиниці

Якщо форма деталі не може бути виявлена тільки розрізом або видом , то рекомендується

зєднати вигляд і розріз на одному зображенні

Які три площини проекцій ви знаєте?

Фронтальна, горизонтальна, профільна

Читання складального креслення :

ознайомлення зі специфікацією та основними складовими частинами вироби його роботи

Назвіть площину Y:

Профільна

Проектувати завжди необхідно:

на три площини

Які розміри має лист формату А4?

297х210

Розмір деталі для побудови ескізу визначається :

за допомогою штангенциркуля

Які основні відомості містить специфікація ?

Позиції , кількість , найменування та матеріали деталей , що входять до складу складальної одиниці

Як позначають винесений розтин?

розімкнути лінією і стрілками

Аксонометричні проекції діляться на …..

Фронтальну диметрію і ізометрію

Чи завжди достатньо однієї проекції предмета?

Не завжди

При прямокутному проектуванні будь-який об’єкт має…

6 видів

Масштабом називається …

ставлення лінійних розмірів зображення до лінійним розмірам обєкта

Спряження – це …

Плавний перехід лінії

На профільній площині зображується

вид справа

Чи припустимо збіг лінії, що обмежує місцевий розріз з іншими лініями креслення?

Ні

Спряження буває…

Змішаним

Які основні три види ви знаєте?

Головний вид, ліворуч, зверху

Як позначають симетрично- накладений розтин?

не позначають

Межею між видом і розрізом при з’єднанні половини вигляду і половини розрізу служать

Штрихпунктирна лінія

На кресленні всі проекції виконуються…

в проекційному звязку

Як визначити розміри при виконанні креслення за кресленням складальної одиниці

За допомогою пропорційного масштабу

Що називається деталюванням?

Процес складання креслень деталей за кресленнями виробів

Лінію обриву показують:

суцільний хвилястою

Аксонометрична проекція (прямокутна ізометрична ) виконується в осях , розташованих

120

Як зображуються в розрізі деталі з тонкими стінками?

не штрихують

Штрихова лінія має товщину:

від S / 3 до S / 2

Яке співвідношення між висотою великих і малих літер?

5/7

Товщина штрихової лінії дорівнює …

s/2…s/3

Проміжки між штрихами у штрихпунктирной лінії:

3-5 мм

Розріз – це…

геометрична фігура , отримана при уявному розтині предмета січною площиною знаходиться за січною площиною

Точка, з якої виходять промені, називають ……

Центром проектування