Перейти к содержимому

. Основним критерієм здоров’я є:

всі відповіді вірні


Аеробні процеси енергозабезпечення характеризуються:

достатнім забезпеченням киснем м’язів, що працюють під час фізичного навантаження.


Відповідно до стану здоров’я, фізичним розвитком, рівнем фізичної підготовленості всі студенти для занять фізичною культурою розподіляються на наступні групи:


основну, підготовчу, спеціальну.


Під здоров’ям розуміють такий стан людини, при якому:

все вищеперелічене


Стан здоров’я, більшою мірою обумовлений:

екологією
способом життя


Яке з визначень найбільш повно характеризує стан здоров’я людини? Здоров’я це:

відсутність спадкових хронічних захворювань і шкідливих звичок;
стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, у поєднанні з активною творчою діяльністю і максимальною тривалістю життя.
висока стійкість організму до несприятливих факторів середовища;