Перейти к содержимому

Яке з представлених тверджень не відповідає дійсності

всі представлені твердження відповідають дійсності


Що розуміється під загартовуванням?

пристосування організму до впливу зовнішнього середовища


Яке з представлених тверджень не відповідає дійсності?

гігієнічні фактори можуть застосовуватися як самостійні засоби фізичного виховання,


Загартовування включає:

систему організаційних форм фізичної культури, які мають яскраво виражений тренувальний ефект;


Загартовуючі процедури слід починати з обливання

водою, що має температуру тіла;


Який з наведених принципів загартовування є найбільш значущим

Ефективність загартовування забезпечується послідовним і поступовим заміщенням видів і режимів, які загартовують на більш інтенсивні;