Перейти к содержимому

Мета ППФК:

досягнення психофізичної готовності людини до успішної професійної діяльності


Фактори, що визначають необхідність ППФК людини до праці в сучасних умовах (вибрати зайве):

Низький рівень інтенсивності та індивідуальної продуктивності праці в сучасних умовах.


Засоби ППФК ( вибрати зайве):

Фізичні якості


Напрямки ППФК В ВУЗі ( вибрати зайве):

Протистояння специфічним впливам зовнішнього середовища


Форми ППФП у навчальний час:

Масові оздоровчі та фізкультурні заходи


Визначення поняття ППФК:

це складова частина фізичного виховання, спеціально спрямована на виборче використання засобів фізичної культури і спорту для досягнення об’єктивної готовності людини до успішної професійної діяльності