Перейти к содержимому

Вкажіть, вирішення яких завдань характерно для основної частини заняття:

виховання фізичних якостей
вивчення рухових дій


Яка з перерахованих ознак не характеризує руховий навик?

надмірна мінливість техніки руху;
виражене злиття операцій при виконанні рухової дії;


Цей принцип найбільше серед усіх інших передбачає облік індивідуальних особливостей учнів та їх співмірність руховим завданням

Принцип доступності та індивідуалізації


Основу рухових здібностей складають

фізичні якості та рухові вміння
рухові автоматизми;


Структура процесу навчання руховим діям обумовлена

співвідношенням методів навчання і виховання;
закономірностями формування рухових навичок;
індивідуальними особливостями учня


Цей принцип проявляється в неперервності і послідовності занять, завдяки чому забезпечується необхідний зв’язок між різними сторонами навчального процесу.

принцип міцності і прогресування
Принцип систематичності


Процес навчання руховим діямї рекомендується починати з освоєння …

головної ланки техніки;
вихідного положення;


Технікою фізичних вправ прийнято називати

спосіб доцільного рішення рухової завдання;
досконалі форми рухових дій;


Що таке руховий навик

здатність виконувати дію, акцентуючи увагу на умовах і результатах дії, а не на окремих рухах, його складових;


Що таке рухове вміння

здатність виконувати рухову дію з концентрацією уваги на кожній її складовій


Відповідно до стадій формування умінь і навичок в процесі навчання рухових дій виділяється:

3


В основу цього принципу покладені загальновідомі правила дидактики: “від легкого до важкого”, “від відомого до невідомого”, “від простого до складного”

Принцип доступності та індивідуалізації