Перейти к содержимому

який принцип визначає підвищення обсягу інтенсивності навантаження:

Принцип хвилеподібності динаміки навантажень


«Тренованість» поділяється на:

загальну та спеціальну


Встановіть відповідність етапів процесу вдосконалення рівня тренованості періодизації тренувань

Етап зниження рівня тренованості — Перехідний період
Етап зростання рівня тренованості — Підготовчий період
Етап досягнення спортивної форми — Змагальний період


Назвіть основні принципи, що складають систему підготовки спортсмена?

принцип спрямованості до вищих досягнень; принцип взаємозв’язку змагальної діяльності та підготовленості спортсмена; принцип циклічності та безперервності підготовки


Знайдіть відповідність варіантів відповіді для визначення поняття «спортивна підготовка»

багаторічний процес, що включає тренування, підготовку та участь в змаганнях, організацію тренувального процесу і змагань, науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення у поєднанні з умовами життєдіяльності, навчання та відпочинку


оздоровче тренування характеризується

підтримання або підвищення рівня фізичної працездатності і здоров’я


Метою спортивного тренування є:

досягнення максимально можливого для даного спортсмена рівня фізичної техніко-тактичної, психологічної та теоретичної підготовленості, обумовленого вимогами обраного виду спорту


Спортивне тренування має ціль

використання фізичних навантажень з метою досягнення максимально можливих результатів в обраному виді спорту


Навантаження фізичних вправ характеризується

величиною їх дії на організм


Поняття «спортивна тренування» це:

спеціалізований процес фізичного виховання, що базується на використанні силових вправ з метою опанування та вдосконалення рухових навичок, фізичних якостей та функцій організму, які спрямовують підготовку спортсмена на досягнення запланованого результату