Перейти к содержимому

Мета спортивної підготовки у сфері масового спорту

Зміцнити здоров’я, покращити фізичний стан


До якої зони напруги відноситься біг 100 м:

Максимальної


При якій частоті серцевих скорочень підключаються анаеробні механізми енергозабезпечення м’язової діяльності у спортсменів, що мають середню підготовку

150-180


Тренованість це:

результат


До якої зони напруги відноситься біг 1000 м:

Субмаксимальної


Спортивна підготовка це:

Багатосторонній процес із застосуванням різноманітних засобів і методів