Перейти к содержимому

Які види спорту розвивають спритність:
спортивні ігри
боротьба


Методами тестування рівня розвитку спритності:
човниковий біг;
штрафні кидки в баскетболі;


Розвитку вестибулярної стійкості сприяють:
вправи «на рівновагу»
стрибки з поворотом на 180 градусів


Спритність — це здатність людини:
швидко оволодівати новими рухами з високою координаційною складністю


Фізіологічні і психофізичні основи спритності (вкажіть 2 правильні відповіді):
швидкість і точність рухових реакцій;
запас рухових навичок;


Що враховується при оцінці спритності
координаційна складність рухового завдання;
точність виконання руху;
час виконання руху