Перейти к содержимому

Кращі умови для розвитку швидкості реакції створюються під час:
рухливих і спортивних ігор;


Число рухів в одиницю часу характеризує:
темп рухів;


Для розвитку швидкості використовують (виберіть 1 найбільш точну відповідь) :
рухові дії, що виконуються з максимальною швидкістю


Біг на 100 метрів є тестом на:
швидкісно-силову підготовленість


Під швидкістю як фізичним якістю людини розуміється:
комплекс властивостей, що дозволяють виконувати нетривалу роботу в мінімальний відрізок часу;


Найбільш сприятливі (сенситивні) періодом розвитку швідкості у дівчат вважається вік:
від 14-15