Перейти к содержимому

Методами тестування рівня розвитку спритності:

човниковий біг; Штрафные броски(Пока что, могут поменять)


Які види спорту розвивають спритність:

Ответ: спортивні ігри; боротьба


Фізіологічні і психофізичні основи спритності (вкажіть 2 правильні відповіді):

запас рухових навичок; швидкість і точність рухових реакцій;


Спритність — це здатність людини:

швидко оволодівати новими рухами з високою координаційною складністю


Розвитку вестибулярної стійкості сприяють:

стрибки з поворотом на 180 градусів; вправи «на рівновагу»


Що враховується при оцінці спритності (вкажіть 3 правильних відповіді):

координаційна складність рухового завдання;

час виконання руху

точність виконання руху;