Перейти к содержимому

В якому році в нашій країні був введён предмет «фізична культура та спорт» в учбові плани как обов’язковий

1929


Процес розвитку рухових властивостей та набуття рухових навичок це

Фізичне виховання


Програма з фізичного виховання включає в себе наступні розділи

Практичний, контрольний, теоретичний


Яка повинна бути частота серцевих скорочень при навантаженні малої інтенсивності уд./хв.

110-130


Прилучення людини до фізичної культури, в процесі якого особистість опановує системою цінностей, знань, творчо розвиває фізичні здібності, психічні, етично і інші якості.

Фізична освіта


Рівень розвитку рухових здібностей людини визначається:

Тестами (контрольними нормативами)


Після проходження медичного огляду студенти розподіляються за наступними медичними групами

Основна, спортивна, специальна


Фізична підготовка представляє собою:

Процес виховання фізичних якостей та оволодіння життєво-важливими рухами;


Основу рухових здібностей людини складають:

Фізичні якості


Засновник вітчизняної системи освіти:

П.Ф. Лесгафт


Відмінними ознаками фізичної культури є:

Певним чином організована рухова активність


Яку кількість тренувань в тиждень рекомендується мати під час сесії:

2