Перейти к содержимому

Один з видів людської культури, специфіка якої полягає в оптимізації природних властивостей людей прийнято називати:

Фізичною культурою


Які засоби фізичної культури є додатковими:

Природні сили природи


Під фізичним розвитком розуміється …

Процес зміни морфофункціональних властивостей організму протягом індивідуального життя


Фізичне виховання є …

-спосіб освоєння цінностей, накопичених у сфері фізичної культури

-забезпечення загального рівня фізичної підготовленості.

-спосіб підвищення працездатності і зміцнення здоров’я


Що є основним засобом фізичного виховання

Фізичні вправи


Завдання фізичного виховання:

Освітні, оздоровче,виховні


Форма рухової активності, благотворно впливають на фізичний стан і розвиток людини прийнято називати:

Фізичною вправою


Назвіть основні фізичні якості людини:

Швидкість, сила, спритність, гнучкість, витривалість


Базова фізична культура переважно орієнтована на забезпечення …

Фізичної підготовленості людини до життя


У спорті виділяють:

Спорт вищих досягнень, масовий спорт, дитячо-юнацький спорт


Оптимальний рівень рухової підготовленості та фізичного розвитку людини це:

Фізичну досконалість


Фізичний розвиток це

Процес зміни природних морфофункціональних властивостей організму