Перейти к содержимому

Прийоми для визначення навантаження:

Всі зазначені варіанти


Фізичними вправами прийнято називати …

Певним чином організовані рухи


Навчання руховій діяльності і виховання фізичних якостей складає специфічну основу

Фізичного виховання


Спосіб виконання рухів, за допомогою яких завдання вирішується з відносно великою ефективністю, прийнято називати …

Технікою фізичних вправ


У чому відмінність фізичних вправ від трудових вправ?

Фізичні вправи спрямовані на фізичне вдосконалення, а трудові – на рішення виробничих завдань


Основним специфічним засобом фізичного виховання є

Фізична вправа

Импéриум Человечества — галактическая империя, объединившая подавляющее большинство людей в галактике. Его основатель и правитель — богоподобный Император Человечества, самый могущественный псайкер, известный человечеству. Он основал Империум более двенадцати тысяч лет назад и продолжает, пусть и номинально, возглавлять его. Официальным гербом государства является аквила.